News

17/03/2023

Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026

De set federale adaptatiemaatregelen “Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026″ werd door de Ministerraad goedgekeurd op 3 maart 2023. De lancering van deze federale adaptatiemaatregelen gebeurt na een transparant proces, waaronder een publieke raadpleging door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van 27 juni tot en met 16

Meer informatie

07/07/2022

Publieke bevraging over het voorontwerp van federale maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering

Van 27 juni tot en met 16 september organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieke bevraging over het voorontwerp van de federale regering “Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026″. De klimaatverandering is een belangrijke inzet geworden en vraagt dringend actie op verschillende niveaus: vermindering van de

Meer informatie

09/09/2021

Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België

Naar aanleiding van maatregel 8 uit het Nationaal Adaptatieplan (2017-2020), ‘Rekening houden met de impact van de klimaatverandering en de adaptatiebehoeften in het kader van het toekomstige Nationaal Actieplan voor milieu en gezondheid (NEHAP)’ heeft de De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu op 9 augustus 2021 een studie gepubliceerd over de gevolgen van de klimaatverandering op de

Meer informatie

16/03/2021

Eindevaluatie van het Nationale Adaptatie Plan

De Nationale klimaat commissie heeft zopas de eindevaluatie van het nationale adaptatieplan voor de periode 2017 – 2020 goedgekeurd. In april 2017 werd een nationaal adaptatieplan goedgekeurd met specifieke adaptatiemaatregelen die op nationaal niveau genomen moeten worden om de samenwerking te verbeteren en synergiën tussen verschillende entiteiten (federaal en regionaal) te ontwikkelen. In maart 2019

Meer informatie

26/02/2021

Nieuwe EU Adaptatiestrategie

Op 24 februari 2021 heeft de Europese Commissie de nieuwe, meer ambitieuze EU adaptatiestrategie gepubliceerd met als doel de veerkracht tegen de effecten van klimaatverandering te vergroten en van Europa tegen 2050 een klimaatbestendige samenleving te maken. Hiervoor ambieert de Commissie een versnelde, doordachte en meer systematische aanpak met extra aandacht voor internationale samenwerking wegens

Meer informatie

30/10/2020

Aanbestedingsprocedure « Evaluatie van de gevolgen van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid in België »

Naar aanleiding van maatregel 8 uit het Nationaal Adaptatieplan, ‘Rekening houden met de impact van  klimaatverandering en de adaptatiebehoeften in het kader van het toekomstige Nationaal Actieplan voor milieu en gezondheid (NEHAP)’ werd een aanbesteding uitgeschreven. Deze opdracht heeft betrekking op de uitvoering van een studie over de gevolgen van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid in België. De

Meer informatie

11/09/2020

Studie “Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium”

Meer informatie

09/06/2020

Openbare raadpleging voor de EU adaptatie strategie.

Meer informatie

03/09/2019

Nieuw rapport over landbouwadaptatie in Europa

Het Europees Milieuagentschap heeft een nieuw rapport gepubliceerd: “Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe”. Volgens dit rapport zal de landbouw- en veeteeltproductie naar verwachting afnemen en wellicht zelfs gedeeltelijk  opgegeven moeten worden in zuidelijke en mediterrane regio’s van Europa vanwege de toegenomen negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Het rapport geeft aan dat

Meer informatie

03/09/2019

Lancering van de oproep “Biodiversiteit en klimaatverandering”

De oproep (2019-2020 BiodivERsA) heeft betrekking op de volgende vier thema’s: Gevolgen van de klimaatverandering op de biodiversiteit en de bijdrage van de natuur aan de mensen Klimaat-biodiversiteit feedback processen Mogelijke ‘nature based solutions’ voor klimaat-mitigatie en adaptatie Synergieën en trade-offs tussen biodiversiteits-, klimaat- en andere beleidsvelden, evenals de ‘agents of change’. Onderzoeksteams worden uitgenodigd

Meer informatie