News

11/09/2020

Studie “Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium”

Meer informatie

09/06/2020

Openbare raadpleging voor de EU adaptatie strategie.

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over haar toekomstige strategie voor de adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit brede initiatief is gericht op een breed scala van belanghebbenden, waaronder burgers, bedrijven, NGO’s, de academische wereld, nationale, regionale en lokale autoriteiten, aangezien alle landen en sectoren zullen worden getroffen. Bent u bezorgd over

Meer informatie

03/09/2019

Nieuw rapport over landbouwadaptatie in Europa

Het Europees Milieuagentschap heeft een nieuw rapport gepubliceerd: “Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe”. Volgens dit rapport zal de landbouw- en veeteeltproductie naar verwachting afnemen en wellicht zelfs gedeeltelijk  opgegeven moeten worden in zuidelijke en mediterrane regio’s van Europa vanwege de toegenomen negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Het rapport geeft aan dat

Meer informatie

03/09/2019

Lancering van de oproep “Biodiversiteit en klimaatverandering”

De oproep (2019-2020 BiodivERsA) heeft betrekking op de volgende vier thema’s: Gevolgen van de klimaatverandering op de biodiversiteit en de bijdrage van de natuur aan de mensen Klimaat-biodiversiteit feedback processen Mogelijke ‘nature based solutions’ voor klimaat-mitigatie en adaptatie Synergieën en trade-offs tussen biodiversiteits-, klimaat- en andere beleidsvelden, evenals de ‘agents of change’. Onderzoeksteams worden uitgenodigd

Meer informatie

05/07/2019

Aanbestedingsprocedure “Evaluatie van de socio-economische impact van de klimaatverandering in België”

De werkgroep adaptatie de Nationale Klimaatcommissie heeft een aanbesteding uitgeschreven om de socio-economische impact van de klimaatverandering in België te evalueren. Deze maatregel kadert in de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan dat op 19 april 2017 door de Nationale Klimaatcommissie werd goedgekeurd (Maatregel 7).  van dat Plan voorziet in een “Evaluatie van de socio-economische impact

Meer informatie

28/06/2019

Lancering van de nieuwe website Adapt2climate.be

Welkom op de nieuwe Belgische nationale website over adaptatie aan de klimaatverandering!

Meer informatie

28/06/2019

Vorige week hebben we een grote hittegolf meegemaakt, een voorproefje van wat ons te wachten staat in de toekomst?

Het aantal hittegolven, hun duur en hun intensiteit zijn sinds de jaren zeventig toegenomen van gemiddeld één hittegolf per drie jaar tot één hittegolf per jaar.   Aantal hittegolven per jaar (Ukkel, 1901-2017) bron: MIRA op basis van KMI (www.milieurapport.be) Elk decennium telt 2 nieuwe zomerdagen (Tmax ≥ 25 °C). En om de twee decennia

Meer informatie

20/04/2019

European Climate Change Adaptation Conference (28 – 31/05/2019)

De tweejaarlijkse ECCA-conferentie (European Climate Change Adaptation), die van 23 tot en met 31 mei 2019 in Lissabon werd gehouden, bracht ongeveer 1.100 deelnemers uit 50 landen bijeen.

Meer informatie