Aanbestedingsprocedure « Evaluatie van de gevolgen van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid in België »

 30/10/2020

Naar aanleiding van maatregel 8 uit het Nationaal Adaptatieplan, ‘Rekening houden met de impact van  klimaatverandering en de adaptatiebehoeften in het kader van het toekomstige Nationaal Actieplan voor milieu en gezondheid (NEHAP)’ werd een aanbesteding uitgeschreven. Deze opdracht heeft betrekking op de uitvoering van een studie over de gevolgen van de klimaatverandering op de menselijke gezondheid in België. De offertes moeten uiterlijk op 23/11/20 in het bezit zijn van de aanbestedende dienst. De publicatie is beschikbaar op het e-procurement platform via volgende link