Crisisbeheer

Crisisbeheer

Volgens het Europees Milieuagentschap zijn rampen als gevolg van weers- en klimaatgerelateerde extremen verantwoordelijk voor ongeveer 83 % van de financiële verliezen in de periode 1980-2017 in de EU-28. Het weer- en klimaatgerelateerde verlies bedroeg 426 miljard euro, terwijl het aantal doden meer dan 90 000 bedroeg. In Europa waren 2017 en 2018 recordjaren in termen van natuurrampen en extreme weersomstandigheden: branden, hittegolven, droogte, overstromingen en de laatste tijd extreme sneeuwval.

De klimaatverandering zal in ons land gevolgen hebben op diverse veiligheidsaspecten. Globaal omvatten die de waterkwantiteit (drinkwaterschaarste en overstromingen), energieveiligheid (gebrek aan koelwater, energieschaarste), ecologische veiligheid (schadelijke soorten en ziekten, branden) en menselijke veiligheid (gezondheid, fysieke veiligheid, branden)  .

De klimaatverandering zou kunnen leiden tot een toename van nationale en internationale hulp- en crisisbeheerinterventies (frequenter en intenser).

Nood-/actieplannen voor bosbranden of overstromingen.

BE-Alert: kanalen voor kennisgeving aan de bevolking in geval van een crisis.

Systematische verzameling van gegevens over natuurrampen (bijv: EM-DAT, de door het Centrum voor Onderzoek naar de Epidemiologie van Rampen ontwikkelde rampendatabase).

Verzamelen van informatie / ervaringen na interventies / incidenten.

Belgische risicoanalyse uitgevoerd in 2016 waarbij 10 risico’s (inclusief overstromingen en hittegolven) werden geïdentificeerd.

Oprichting van een nationaal platform voor rampenrisicovermindering (Sendaï-platform) in 2016.

Het Nationaal Adaptatieplan voorziet 1 maatregel met betrekking tot risicobeheer (maatregel 11) (meer info).

De federale bijdrage aan het Nationaal Aanpassingsplan voorziet in 4 maatregelen met betrekking crisisbeheer tijdens natuurrampen (meer info).

Crisiscentrum : risico-info.be 

Europees Milieuagentschap: Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe (2017)

Documenten van de Europese Commissie : Guidelines for Project Managers:

Making vulnerable investments climate resilient

EU project PLAtform for Climate Adaptation and Risk reduction (PLACARD) (i.a. Connectivity Hub)

UNDRR- United Nations Office for Disaster Risk Reduction: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction; preventionweb; guidelines for developing national disaster risk reduction strategies (2019)

Case Studies

  Orp-Jauche

Overstromingspremies in Orp-jauche
Meer informatie

  België

Tracking Invasive Alien Species (TrIAS)
Meer informatie

  Lincent

Verplichting voor regenwateropvangtank
Meer informatie