Benelux

In 2014 heeft de Benelux een werkgroep “Klimaatadaptatie” opgericht, die wordt geleid door het Secretariaat-Generaal.   Het doel is synergiën te creëren tussen België, Nederland en Luxemburg inzake deze materie.  

In november 2014 werd een conferentie georganiseerd over “de Klimaatadaptatie in de Benelux” om de potentiële onderwerpen van grensoverschrijdende samenwerking te identificeren.

Als gevolg van deze conferentie heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux in 2015-2016 thematische workshops georganiseerd om de mogelijke samenwerkingen te identificeren in 4 sectoren die als prioritair worden beschouwd:   energie, volksgezondheid, transport en risicobeheer (zie het rapport “Klimaatadaptaties in de Benelux” dat deze werkzaamheden samenvat en informatie geeft over het adaptatiebeleid aan klimaatsverandering in de lidstaten van de Benelux).  

In 2017 en 2018 werden bijkomende workshops georganiseerd rond de thema’s volksgezondheid en transport in de vorm van oefeningen gebaseerd op fictieve scenario’s van extreme klimatologische omstandigheden en hun impact op de genoemde sectoren. Aan deze workshops namen sectorale deskundigen en crisisbeheerders deel en boden de mogelijkheid om praktijken die in de verschillende landen werden ingevoerd om het hoofd te bieden aan extreme klimatologische omstandigheden en de bestaande samenwerkingspraktijken inzake deze materie in de Benelux beter te leren kennen.