Studie “Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium”

 11/09/2020

De studie “Evaluation of the socio-economic impact of climate change in Belgium” in opdracht van de Nationale klimaat commissie is zopas gepubliceerd.

Volgens dit rapport zal de globale klimaatverandering zich in België vooral laten voelen aan de hand van hittegolven, overstromingen en droogte. Warmere en drogere zomers, en mildere en nattere winters worden het nieuwe normaal.

Deze impact zal een groot aantal sectoren treffen met grote kosten maar ook baten tot gevolg, waarbij de kosten sterk domineren.  Deze kosten hebben betrekking op schade aan infrastructuur, verhoogde mortaliteit en morbiditeit,  verminderde productie en verliezen in de bosbouwsector,  verlies aan biodiversiteit en achteruitgang van ecosystemen,  vermindering van de arbeidsefficiëntie, verliezen in de energiesector, en import- en export gerelateerde veranderingen.

Naast de sectoriele gevolgen toont dit rapport aan dat groepen in de samenleving, die reeds kwetsbaar zijn, vaak ook het meest kwetsbaar zullen zijn voor deze klimaatgebonden gevolgen.  Hierbij komt het belang van goed overwogen en eerlijke adaptatiemaatregelen sterk tot uiting.

Om een vlotte verspreiding van de informatie naar een breed publiek mogelijk te maken, werd een samenvatting voor de beleidsmakers geschreven en vertaald in het Frans, Nederlands en Engels als aanvulling op het rapport (enkel beschikbaar in het Engels).

Final Report (EN)

Samenvatting (NL)