Mediatheek

22/03/2021 Eindevaluatie van het Nationaal Adaptatieplan (2017-2020)

22/03/2021 Eindevaluatie van de federale bijdrage aan het Nationaal Adaptatieplan (2017-2020)

08/03/2019 : Tweede rapport inzake de nationale adaptatie acties in overeenstemming met artikel 15 van verordening (EU) nr. 525/2013 (Monitoring Mechanism Regulation) (EN)

08/03/2019: Tussentijdse evaluatie van het Nationaal Adaptatieplan (2017-2018)

10/01/2019: Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de federale bijdrage aan het Nationaal Adaptatieplan

2018: Adaptation preparedness scoreboard – Country fiche for Belgium

20/12/2017 : Zevende nationale mededeling (EN) (hoofdstuk 6)

13/03/2015 : 1st rapport inzake de nationale adaptatie acties in overeenstemming met artikel 15 van verordening (EU) nr. 525/2013 (Monitoring Mechanism Regulation) (EN)

20/12/2013 : Zesde nationale mededeling (hoofdstuk 6)

09/08/2021: Impact of climate change on the healthcare system in Belgium: Rapport Final (EN)Samenvatting (NL)

11/09/2020: Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België : Final Report (EN)Samenvatting (NL)

10/07/2013: Verkenning van de Federale bijdrage aan een coherent beleid inzake klimaatadaptatie

20/07/2012 : Adaptatie aan de klimaatverandering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

08/09/2011 : LNE Adapteert (NL)

31/05/2011 : Regionale studie over kwetsbaarheden en adaptatiemogelijkheden in Wallonië (FR)

28/02/2022: AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

06/05/2019: Algemeen evaluatieverslag 2019 van het IPBES over de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van 2019 (EN)

06/12/2018 UN Environment Adaptation Gap Reports

05/10/2018: IPCC: Speciaal verslag ‘Verwarming van de aarde met 1,5°C’ (EN)

24/04/2018: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Nationale kwetsbaarheids- en risicobeoordelingen met betrekking tot de klimaatverandering in Europa (EN)

17/10/2017: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Adaptatie aan de klimaatverandering en beperking van het risico op rampen in Europa (EN)

27/02/2017 : Verslag van het Europees Milieuagentschap: Financiering van de stedelijke adaptatie aan de klimaatverandering (EN)

05/07/2015: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Stedelijke adaptatie aan de klimaatverandering in Europa 2016 – Transformatie van steden in een veranderend klimaat (EN)

26/01/2016: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Overstromingsrisico’s en kwetsbaarheid voor het milieu – Verkenning van de synergieën tussen het herstel van uiterwaarden, het waterbeleid en de thematische beleidslijnen (EN)

02/12/2015: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Nationale monitoring, rapportage en evaluatie van de adaptatie aan de klimaatverandering in Europa (EN)

31/03/2014: IPCC- 5de beoordelingsrapport (AR5): Effecten, adaptatie en kwetsbaarheid (EN)

10/12/2014: Verslag van het Europees Milieuagentschap: Adaptatie van het vervoer aan de klimaatverandering in Europa (EN)

27/03/2019: Tool van het Europees Milieuagentschap ter ondersteuning van groene infrastructuurplanning en ecosysteemherstel

01/07/2017 : Pas uw gemeente aan (Waals Gewest) (FR)

12/09/2018 : VMM klimaatportaal

Klimaatatlas van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

Waals platform voor het IPCC (FR)

informatieportaal van het crisiscentrum voor burgers/organisaties, die hun weerbaarheid willen versterken, over risico’s in België: www.risico-info.be

Meteoalarm.eu: informatie om zich voor te bereiden op de extreme weersomstandigheden die in Europa worden voorspeld (zoals zware regenval met overstromingsrisico, zware stormen, sterke wind, stormen, stormen, hittegolven, bosbranden, hoge kusttij) (2 display-opties: vandaag en morgen)

EuroHEAT (EN) geeft dagelijkse hittegolfkansvoorspellingen (0-100%) voor de komende tien dagen. De tool is gekoppeld aan en vormt een aanvulling op de nationale waarschuwingssystemen voor warmte/gezondheid.

Weerbericht in 2050

Infographics over de invloed van global warming op Europa (EN)

Adaptatie aan de klimaatverandering, tijd voor actie

Klimaatchaos

Lespakket klimaatverandering

6 bestanden om alles te weten te komen over het klimaat (FR)

Een stripboek om de klimaatverandering in 2 minuten te begrijpen

(FR)