Beleid

De klimaatverandering is een belangrijke inzet geworden en vraagt dringend actie op 2 niveaus: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en beperking van de impact van de klimaatverandering (adaptatie).

Het gamma van adaptatiemaatregelen is heel ruim, waaronder het gebruik van technologieën (ophogen van de dijken, enz.), gedragsveranderingen (verstandige gebruik van water, enz.), aanpassing van beheerstechnieken (aangepaste landbouwpraktijken, enz.) en politieke beslissingen (beleidsplannen, enz.).

Op basis van de analyse van de verwachte gevolgen, de hiërarchische indeling van de kwetsbaarheden en het onderzoek naar operationele oplossingen werden adaptatiemaatregelen getroffen op verschillende niveaus: