Internationaal

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) werd goedgekeurd tijdens de “Wereldmilieutop van Rio de Janeiro” in 1992 om de opwarming van de aarde te beperken en de gevolgen ervan te reduceren.

Naast hun belofte om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moeten de partijen van het UNFCCC ook maatregelen nemen om de negatieve effecten van klimaatverandering tot een minimum te beperken (adaptatie). Bovendien moeten de landen in Bijlage II van het Verdrag ‘de partijen die ontwikkelingslanden zijn en die extra kwetsbaar zijn voor de nefaste effecten van klimaatverandering helpen de kosten van adaptatie aan die nefaste effecten te dragen.’

Er zijn talrijke belangrijke stappen gezet om de adaptatieregeling in het kader van het Klimaatverdrag verder uit te werken. De belangrijkste mijlpalen zijn: