Privacy beleid

Disclaimer

De Nationale Klimaat Commissie heeft veel belang gehecht aan de informatie die op deze site wordt gepresenteerd en heeft getracht zo actueel, nauwkeurig, volledig en correct mogelijke informatie te verstrekken. Echter kan de Nationale Klimaat Commissie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel van welke aard dan ook als gevolg van de op deze site gepubliceerde informatie.

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is: adapt2climate.be

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Geïntegreerde inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Content die van andere sites is ingebed gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site zou bezoeken.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, externe traceertools insluiten, uw interacties met dergelijke ingebedde inhoud bijhouden als u een account hebt dat verbonden is met hun website.

De rechten die u heeft op uw gegevens

Als u een casestudy heeft ingediend, kunt u vragen om een bestand met alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief de gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit omvat niet de gegevens die zijn opgeslagen voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.