Onderzoek

Onderzoek

De kennis over adaptatie die we nodig hebben bij het nemen van beslissingen verbetert voortdurend, er zijn ook steeds meer klimaatgegevens, -diensten en -webportalen beschikbaar.

Er dienen echter nog een aantal kennislacunes opgevuld te worden. Een stevige basiskennis is essentieel om vooruitgang te kunnen boeken op het vlak van innovatie en ondersteuning van de sectorale adaptatiemaatregelen voor klimaatverandering.

Het adaptatiebeleid moet de onderzoeksresultaten maximaal kunnen benutten. Daarvoor is een betere samenwerking tussen de wetenschappelijke wereld en de politiek nodig.

Klimaatverandering vereist een bijzondere inspanning op het vlak van onderzoek. Het gaat daarbij enerzijds om een beter begrip van het fenomeen wat toekomstige risico’s betreft en inzake kwetsbaarheid en antwoord op die risico’s in verschillende domeinen anderzijds.

België beschikt over observatiesystemen die het mogelijk maken om de meteorologische waarnemingen op lange termijn te volgen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

In 2015 publiceerde het KMI onder meer “Waakzaamheidsklimaat”.

Voor het Belgische grondgebied werden klimaatprojecties ontwikkeld in het kader van het Belgische CORDEX.be-project. Dit project (2015-2017), gefinancierd door het Belgisch Wetenschapsbeleid, bracht de verschillende Belgische klimaatmodelleringsgroepen samen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een klimaatportaal voor Vlaanderen ontwikkeld.

Er zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart om de kennis over de effecten van en de aanpassing aan de klimaatverandering te vergroten ((voor meer informatie: zie hoofdstuk 6 van de 7de Nationale Mededeling van België aan het UNFCCC).

De volgende klimaateffecten worden gemonitord:

– Effecten op bossen en natuur (Leefmilieu Brussel, Waalse Waarnemingspost voor de Gezondheid van de bossen en het Vlams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

– Effecten op de oceanen (team Vlaamse Hydrografie en Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen)

– Impact op water: overstroming, waterkwaliteit en droogte (Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium, de Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Waalse Waterwegen, Waalse Overstroming)

– zeespiegelstijging (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

– Effecten op landbouw en visserij (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO – Expertisecentrum Landbouw en Klimaat ELK)

Case Studies

  Denderleeuw, Ninove & Geraardsbergen

FRAMES-project: Belgische proefprojecten
Meer informatie

  België

Tracking Invasive Alien Species (TrIAS)
Meer informatie