Nieuwe EU Adaptatiestrategie

 26/02/2021

Op 24 februari 2021 heeft de Europese Commissie de nieuwe, meer ambitieuze EU adaptatiestrategie gepubliceerd met als doel de veerkracht tegen de effecten van klimaatverandering te vergroten en van Europa tegen 2050 een klimaatbestendige samenleving te maken. Hiervoor ambieert de Commissie een versnelde, doordachte en meer systematische aanpak met extra aandacht voor internationale samenwerking wegens het grenzeloze karakter van klimaatverandering.  De Commissie legt het accent op het uitwerken van oplossingen en het overgaan tot concrete acties.

Om adaptatie te versnellen is er nood aan meer data verzameling en informatie uitwisseling binnen zowel de private als publieke sector, en binnen en buiten de EU.  Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan nature based solutions om naast veerkracht gelijktijdig biodiversiteit te stimuleren en worden adaptatie acties op lokaal en regionaal niveau ondersteund. Het integreren van adaptatie in het macrofiscaal beleid wordt bevorderd met aandacht voor verzekeringen om de ‘climate protection gap’ te sluiten en het gepast ondersteunen van ontwikkelingslanden.

De adaptatiemaatregelen moeten op een geïntegreerde manier worden uitgevoerd met andere Europese Green Deal initiatieven zoals de biodiversiteitsstrategie, de Farm2Fork strategie, de actieplannen circulaire economie,…

Adaptatie vormt onoverkomelijk een cruciale component van de globale reactie op klimaatverandering waarmee we reeds, en zullen, geconfronteerd worden. Deze strategie stelt dan ook als doel om de ambitie voor adaptatie op te drijven tot het niveau van mitigatie.

U kan het document hier raadplegen voor meer informatie.