Scenarios

Nieuwe klimaatprojecties werden voor het Belgische grondgebied opgesteld in het kader van het Belgisch CORDEX.be project (2015-2017) die tot doel heeft om regionale downscaling expertise in België te bundelen.

De projecties zijn gebaseerd op de door het IPCC aangenomen broeikasgasconcentratietrajecten of RCPs (Representative Concentration Pathways) (cf. 5th Assessment Report).

De algemene klimaattrends voor België over 100 jaar kunnen als volgt worden samengevat :

> een heter klimaat,

De temperatuurstijging zal variëren tussen +2,6 en +3,5°C ten opzichte van vandaag.

Er is een lichte gradiënt: de temperaturen in het noorden van het land zullen minder snel stijgen dan in het zuidoosten.

In het verleden werden 4,5 tropische dagen per jaar waargenomen, de projecties geven aan dat het gemiddelde zal stijgen tot 15 tropische dagen per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke verdeling van de klimaatverandering voor de gemiddelde jaartemperatuur voor de periode 2070-2100 volgens het RCP8.5 scenario in vergelijking met de controleperiode (1976-2006). De getoonde projecties komen overeen met de 4 H-Res CORDEX.be modellen en de gemiddelden voor België zijn onder de kaarten weergegeven. (bron: cordex.be).

> een versterking van de seizoensgebondenheid van de neerslag (minder regen in de zomer, meer in de winter)

 

Ruimtelijke verdeling van de relatieve klimaatveranderingen voor de gemiddelde winterneerslag (links vier figuren) en de gemiddelde verandering van extreme neerslag (rechts vier figuren) voor de periode 2070-2100 volgens RCP8,5 in vergelijking met de controleperiode (1976-2006). De getoonde projecties zijn voor 4 H-Res CORDEX.be modellen en de gemiddelden over België zijn onder de kaarten aangegeven (bron: cordex.be).

> Meer extreme weersomstandigheden :

Frequentere en/of hevigere regenbuien in de winter en onweders in de zomer.

Hittegolven zullen veel frequenter en heviger zijn. Bij ongewijzigd beleid (RCP-scenario 8.5) zullen ze gemiddeld stijgen van 4 per jaar nu tot meer dan 50 dagen per jaar in 2100. De stijging zal nog groter worden in grote steden zoals Brussel, Antwerpen of Luik (door het hitte-eilandeffect in de steden).

> De zeespiegel aan de Belgische kust kan van nu tot 2100 met 60 tot 90 cm stijgen (en zelfs 200 cm volgens het ‘worst case’-scenario).

> Verhoogd risico op droogte

Veranderingen in de neerslag en evapotranspiratie wijzen op een negatieve waterbalans in de zomermaanden, waardoor het risico op een watertekort toeneemt.

 

Meer info: