Publieke bevraging over het voorontwerp van federale maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering

 07/07/2022

Van 27 juni tot en met 16 september organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publieke bevraging over het voorontwerp van de federale regering “Naar een klimaatbestendige samenleving in 2050 – Federale adaptatiemaatregelen 2023-2026″.

De klimaatverandering is een belangrijke inzet geworden en vraagt dringend actie op verschillende niveaus: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), aanpassing aan de impact van de klimaatverandering (adaptatie) en het voorkomen en beheren van verlies en schade.

De huidige en toekomstige klimaatverandering treft vele sectoren van onze samenleving (transport, gezondheid, economie, landbouw, energie,…) We moeten ons voorbereiden op die veranderingen en ons aanpassen zodoende de negatieve impact van de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken en eventuele opportuniteiten maximaal te benutten.

De federale overheid beschikt over een waaier aan bevoegdheden, in dit document opgedeeld in 8 actiedomeinen (onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, volksgezondheid, risico-en crisisbeheer, internationale samenwerking, en bewustmaking) om actie te ondernemen op het vlak van adaptatie.

het ontwerp van de coherente set van federale adaptatiemaatregelen wendt deze mogelijkheden aan om een gecoördineerd adaptatiebeleid te voeren op federaal niveau.

Deze enquete is afgelopen op 16 september.