Eindevaluatie van het Nationale Adaptatie Plan

 16/03/2021

De Nationale klimaat commissie heeft zopas de eindevaluatie van het nationale adaptatieplan voor de periode 2017 – 2020 goedgekeurd.

In april 2017 werd een nationaal adaptatieplan goedgekeurd met specifieke adaptatiemaatregelen die op nationaal niveau genomen moeten worden om de samenwerking te verbeteren en synergiën tussen verschillende entiteiten (federaal en regionaal) te ontwikkelen. In maart 2019 werd de mid-term evaluatie van dit plan gepubliceerd. Deze eindevaluatie komt als vervolg op die mid-term evaluatie en richt zich specifiek op de eind implementatie van het nationale adaptatieplan.

Voor elke maatregel in het plan werd een monitoringsfiche opgesteld  door de verantwoordelijke voor de uitvoering van de maatregelen aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren. 

De positieve vooruithang  op het vlak van adaptatie die bleek uit de initiële stappen, waargenomen tijdens de mid-term evaluatie, werden voor het merendeel van de maatregelen verder gezet. Naast de positieve vooruithang komen ook resterende werkpunten in beeld die na een actualisering van de prioriteiten aan de basis kunnen liggen van de opvolging.

Raadpleeg het volledige document hier