Overstromingspremies in Orp-jauche

  Orp-Jauche Hélène GUION: 019/63.02.13, helene.guion@orp-jauche.be

De gemeente Orp-Jauche wil alle inwoners van Orp-Jauche die minstens één keer het slachtoffer zijn geworden van overstromingen aanmoedigen om maatregelen te nemen om de schade van de overstromingen te beperken. Sinds 2012 hebben de inwoners van Orp-Jauche de beschikking over een gemeentelijke premie ter bevordering van de uitvoering van duurzame maatregelen ter voorkoming van waterintrusie. De bonus bedraagt 60% van de uitgevoerde werkzaamheden of geïnstalleerde apparatuur, met een maximum van 500 euro per gebouw gedurende een periode van 10 jaar. De werken die specifieker gesubsidieerd kunnen worden, zijn de volgende: alle werken ter voorkoming van overstromingen zoals metselwerk, afwatering, plaatsing van tijdelijke barrières, enz. die het mogelijk maken om de gevolgen van de ramp op een globale en definitieve manier te verzachten. Sinds 2012 zijn er een dertigtal bonussen toegekend.

Impact

  • overstromingen

Sectoren