Verplichting voor regenwateropvangtank

  Lincent Service Environnement: 019/63.02.58

In het kader van het PLUIES-plan (Preventie van en bescherming tegen overstromingen en de gevolgen daarvan voor slachtoffers van rampen) dat op 16 maart 2012 door de gemeenteraad is aangenomen, heeft een van de maatregelen die zijn aangenomen betrekking op de stedenbouwkundige planning en vereist dat de impact van de regenwaterlozingen van de nieuwbouw op het rioleringsnet wordt beperkt. Deze verplichting is het onderwerp van een PLUIES-regeling die bepaalt dat elke nieuwe constructie moet worden uitgerust met een regenwaterreservoir met een inhoud van 10.000 liter en een sproeier van 5.000 liter met een diameter van maximaal 5 cm. Het experiment is sinds 2012 succesvol, maar het is de bedoeling om “in de toekomst” de tankinhoud te koppelen aan het dakoppervlak (bijvoorbeeld bij de bouw van een hangar kan de tankinhoud worden vergroot).

Impact

  • overstromingen

Sectoren