Projectoproep ‘Veerkrachtig Bos’ 2021

  Wallonië Office Economique Wallon du Bois

Het proefproject “Veerkrachtig bos”, dat is gestart door minister Céline Tellier, belast met milieu en bos, heeft tot doel boseigenaren aan te moedigen anders na te denken over hun beheer om hun bossen te regenereren en hen te oriënteren op een bos dat beter bestand is tegen klimaatverandering.

Sinds 2018 hebben sparrenschorskevers veel schade aangericht in bossen. Deze crisis is het gevolg van een reeks risicofactoren die steeds bekender worden: ongunstige klimatologische omstandigheden (opeenvolgende droogtes en hoge hitte), ontoereikendheid van bepaalde standen ten opzichte van hun stationaire omstandigheden, zwakheden van bepaalde soorten in het licht van klimaatverandering (beuken bijvoorbeeld), enz.

Uit onderzoek is echter gebleken dat er belangrijke actiehebbers zijn: een betere aanpassing aan de klimaatverandering van bepaalde soorten (sessile oak, alisier, birch, Corsicaanse dennen, enz.); de voordelen van het combineren van verschillende soorten in termen van risicoverdeling, complementariteit in het gebruik van hulpbronnen, wederzijdse bescherming tegen insecten, ziekten, droogte, enz.; de voordelen van genetische diversiteit in bossen en passende herkomstkeuzes.

Het doel van de door Wallonië aan particuliere boseigenaren voorgestelde steun is de wederopbouw van een veerkrachtiger bos, zodat het lange tijd vele ecosysteemdiensten kan verlenen. Dankzij deze projectoproep “Resilient Forest” is deze regionale steun bedoeld om regeneraties na bleken of meevallers te begeleiden volgens de volgende drie assen: het mengen van soorten, aangepast aan wereldwijde veranderingen en het verder integreren van biodiversiteit.

Meer informatie: https://foretresiliente.be

Impact

  • Andere
  • droogte
  • Extreme temperatuur

Sectoren