Nieuw rapport over landbouwadaptatie in Europa

 03/09/2019

Het Europees Milieuagentschap heeft een nieuw rapport gepubliceerd: “Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe”.

Volgens dit rapport zal de landbouw- en veeteeltproductie naar verwachting afnemen en wellicht zelfs gedeeltelijk  opgegeven moeten worden in zuidelijke en mediterrane regio’s van Europa vanwege de toegenomen negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Het rapport geeft aan dat de landbouwsector van de Europese Unie van klimaatadaptatie een topprioriteit moet maken om beter bestand te zijn tegen extreme gebeurtenissen zoals droogte, hittegolven en overstromingen.

Het rapport is beschikbaar op de website van het Europees Milieuagentschap.