Lancering van de oproep “Biodiversiteit en klimaatverandering”

 03/09/2019

De oproep (2019-2020 BiodivERsA) heeft betrekking op de volgende vier thema’s:

Onderzoeksteams worden uitgenodigd om transnationale onderzoeksconsortia te vormen met partners uit minimaal drie landen. 

De uiterste datum voor de indiening van de voorontwerpen is 5 november 2019.

Voor meer informatie: www.biodiversa.org/2019-call