Aanbestedingsprocedure “Evaluatie van de socio-economische impact van de klimaatverandering in België”

 05/07/2019

De werkgroep adaptatie de Nationale Klimaatcommissie heeft een aanbesteding uitgeschreven om de socio-economische impact van de klimaatverandering in België te evalueren.

Deze maatregel kadert in de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan dat op 19 april 2017 door de Nationale Klimaatcommissie werd goedgekeurd (Maatregel 7).  van dat Plan voorziet in een “Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België”.

De offertes moeten uiterlijk op 26/08/2019 om 10.00 uur in het bezit zijn van de aanbestedende dienst.

De publicatie is beschikbaar op het e-procurement platform (klik hier).