European Climate Change Adaptation Conference (28 – 31/05/2019)

European Climate Change Adaptation Conference (28 – 31/05/2019)

 20/04/2019

De tweejaarlijkse ECCA-conferentie (European Climate Change Adaptation), die van 23 tot en met 31 mei 2019 in Lissabon werd gehouden, bracht ongeveer 1.100 deelnemers uit 50 landen bijeen.

Georganiseerd door drie Europese projecten gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie Horizon 2020 (PLACARD, BINGO, RESCCUE), de conferentie heeft de aandacht gevestigd op een zeer breed scala aan initiatieven / onderzoeksprojecten / uitvoeringservaringen op het gebied van klimaatadaptatie.

Voor meer informatie: www.ecca2019.eu/